ALFEBOR CTP borular avantajlıdır. Çünkü;

 • Taşınan suyun kirlenmemesini sağlayan materyalden üretilmiştir (toksik olmayan borular)
 • Uzun vadede bile yüzey pürüzlülüğü göz ardı edilebilir, uzun süreli kullanımdan sonra da maksimum performans sunar
 • Zemindeki agresif maddelere karşı korumalıdır ve küf ve mikroorganizma saldırılarından etkilenmez
 • Boru kalınlığı boyunca koruma sağar ve borudaki herhangi bir hasar sadece lokal bir arızaya neden olurken aşındırıcı etkilerin yayılmasına izin vermez
 • Tasarım sırasında güvenlik faktörleri açısından az miktarda alınma göz önüne alınmıştır
 • Periyodik inceleme ve bakımda ikincil kapamaya gerek yoktur
 • Pasif korumaya gerek yoktur
 • Eklem yerlerinin homojenliği sayesinde borunun yapısal devamlılığı sağlanır
 • Taşınması, paketlenmesi ve serilmesi kolaydır
 • Düzgün iç yüzeyi sürtünmeyi azaltır ve basınç hatlarının işletme pompa maliyetlerini en aza indirir
 • Kolay ve esnek ekleme sistemi tesisat süresini ve maliyeti azaltır, yeraltı suyunun içe ve dışa akışını önler ve pahalı donatılara gerek kalmadan boru hattında çok küçük değişiklikler yapılmasına olanak verir.
 • Contalar ile bağlanan kol bağlantıları % 100 sıkılık sağlar
 • CTP boruların elastik özellikleri, toprak hareketlerinin olmasına izin verir. Bu nedenle CTP borular, sismik bölgelerde de tercih edilir. Elastiklik aynı zamanda Projede kullanılan eğim miktarlarını azaltır.
eMail İletişim Navigasyon