ALFEBOR’da CTP borular altyapı ve üstyapı sistemlerinde şu amaçlarla kullanılmaktadır;

 • İçme suyu ağları ve su dağıtım boru hatları
 • Sulama ağları ve drenaj uygulamaları
 • Kanalizasyon projeleri ağı ve toplama hatları
 • Kanalizasyon projeleri atık su tahliye hatları
 • Hidroelektrik enerji istasyonlarında basınç boruları
 • Fırtına suyu drenajı
 • Enerji santrallerinde soğutma suyu temini ve deşarjı
 • Kimyasal atık taşıma için kullanılan boru hatları
 • Astarlama uygulamaları
 • Endüstriyel atıkları tahliye için boru hatları
 • Silindir gömleği yenileme uygulamaları
 • Jeotermal su taşıyıcı boru hatları
 • Kimyasal tesisler ve içme suyu için rezervuar
 • Denize tahliye hatları
 • Petrol ve kimyasal madde taşıma
eMail İletişim Navigasyon