BORU DÖŞEME

CTP boruların döşenmesi için hazırlanan standart hendek türü şematik olarak aşağıda gösterilmiştir. CTP borular SN 2500, 5000 ve 10000 N/m2 katılık kategorilerinde imal edilir ve yüke bağlı olarak alternatif döşeme türleri sunar (canlı yük, dolgu yükü vs.). genel olarak yataklama materyalinin, ilk dolgu için kullanılan materyal ile aynı olması tercih edilir.

h = D/2 (maks.300 mm), b= D/4 (min. 150 mm)

Yeraltına döşenen CTP boruların başlangıç deformasyon limiti, basınçlı borular DN≥300 mm için % 3 ve yer çekimi boruları DN≥300 mm için % 6’dır.

Su Kontrolü

Boru döşemeden ve dolgusunu yapmadan önce suyun giderilmesi her zaman iyi bir uygulamadır. Kuyu noktaları, derin kuyular, jeotekstil, delikli drenajlar ya da yeterli kalınlıktaki taş battaniyeler, hendeklerdeki suyun giderilmesi ve kontrolü için kullanılır. Yeraltı suyu, her zaman kesim seviyesinin altında olmalı, bu şekilde kaplamadan taşkınlar ya da açıktaki hendek duvarlarından taşması önlenmelidir. Toprak desteğinin kaybını önlemek, yerindeki materyallerde boşluk oluşması ve ince malzemelerin yok olmasının azaltmak için suyun giderilmesi yöntemleri kullanılmalıdır. Uygun şekilde seviyelendirilen materyaller, drenaj kuyuları ya da diğer kuyulara akar suyu yönlendirmek üzere temel katmanlar için kullanılmalıdır.

Beton Kaplama ve Yüzdürme

Çimentonun donması ve yüzey kuvvetlerinin daha fazla ortada kalmaması için katmanlar arasında yeterli zaman olmasını sağlayacak şekilde aşamalı olarak beton dökülmelidir. Maksimum kaldırma yükseklikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Betonun dökülmesi sırasında ya da yüzmeyi önlemek için boru hareketi kısıtlanmalıdır. Bu genellikle borunun taban katmana bir kayış ya da diğer sabitlemeler ile bağlanmasıyla yapılır. Kayışlar minimum 25 mm genişlikte düz kayışlar olup yüzme kuvvetlerine karşı dayanacak güçtedir.

eMail İletişim Navigasyon